Aluminco Crystal line i F50 Anodized line

Stambeno-poslovni kompleks u Zagrebu na više od 12.000 m2, 17 nadzemnih i 2 podzemne etaže, ugrađuju se ograde iz programa Crystal line i F50 Anodized line. Izvođenja radova prema dinamičkom planu se predviđa za početak  2018. godine.

Zagreb_aluminco.hr3

Zagreb_aluminco.hr2